Založ si blog

ANTIKULT. HRY NA TOTALITNÉ SEKTY

Vo svete, kde existujú tradičné náboženstvá je hlboko zakorenený strach z čohokoľvek, čo vychádza za rámec tejto viery. Využíva sa na politické účely a jedným z nástrojov strachu sa stal pojem „totalitná sekta.“

Antikultista Dvorkin a jeho aktivity: Podľa neho je len jedna pravá viera. Tá jeho

Pojem „totalitná sekta“ prenikol do Európy, bužiaľ, vďaka Alexandrovi Dvorkinovi v roku 1997. Zaviedol ho ako označenie pre všetky malé náboženské skupiny. Nie, nie je tam chyba – skutočne všetky. Dokonca aj jeho spolupracovníci v antikultovej organizácii sa od neho viackrát pokúšali zistiť, či v jeho chápaní existuje nejaká organizácia, ktorá k nim nepatrí, ale dostali len nejasnú odpoveď, ktorá sa nakoniec obmedzila na to, že „sekta – to je sekta“, tam je všetko  potenciálne nebezpečné a nepredvídateľné. A ak raz ľuďom nestačí Ruská pravoslávna cirkev (RPC) a hľadajú niečo iné, tak by mali byť za to prenasledovaní! 

„…normálny človek je vychovaný na vysokých príkladoch ľudského ducha. Človek vychovaný práve v tradičnom náboženstve a prejavoch kultúry, tradičnej kultúry, opäť v rámci kultúrotvorného náboženstva (tradičného)… Je jasné, že toto bezmocné scientologické bľabotanie alebo nejaký pseudohinduizmus krišnaitov či bieleho bratstva (ich mien je celá légia) – to všetko človek nemôže vnímať“. 

– A. L. Dvorkin

Takéto ostré vyjadrenia pracovníka Rady expertov Ruskej pravoslávnej cirkvi o nových náboženských hnutiach v zásade nekorešpondujú s kresťanským postojom k veriacim a boli opakovane odsúdené religionistami a akademikmi v Rusku. 

Kam sa podela láska k blížnemu?

Takáto rétorika, ktorú  do Európy v roku 2009 priniesol A. Dvorkin, nemala podporu akademických kruhov. Napriek tomu bol vymenovaný za viceprezidenta Európskej federácie výskumných a informačných centier o sektách (FECRIS), francúzskej antikultovej organizácie s celoeurópskym vplyvom. 

FECRIS je z 90 % financovaná francúzskou vládou, čo znamená, že peniaze idú z vreciek daňových poplatníkov. Vedia vôbec, čo v skutočnosti robí organizácia, ktorú sponzorujú?

Európske súdy zhromaždili množstvo materiálov, ktoré dokazujú nezákonnú a protiľudskú činnosť FECRIS. Napriek tomu organizácia periodicky šíri negatívnu propagandu o náboženských menšinách, a to aj na medzinárodných fórach, ako je výročná konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Ruská pobočka FECRIS, ktorú vedie Dvorkin, dostáva významnú finančnú podporu od Ruskej pravoslávnej cirkvi (RPC) aj od ruskej vlády. Dvorkin je značne nepríjemná postava, ktorá svojou prítomnosťou spôsobuje chaos a ničí osudy státisícov ľudí. Jeho hry na totalitné sekty sa ukázali ako veľmi výhodné pre totalitné režimy. Dvorkin napríklad podporoval zničenie hnutia Falun Gong v Číne. 

„V skutočnosti sme proti Falun Gong, pretože sme za skutočnú pravdu, za láskavosť a za trpezlivosť. Pretože mimo Krista niet pravdy a ignorantský šarlatán Li Chung-č‘, ktorý o sebe tvrdí, že je stelesnením pravdy, je skôr stelesnenou lžou.“A. L. Dvorkin

„Falun Gong je tvrdá totalitná sekta, ktorej členov jej vodca využíva na svoju vendetu proti čínskej vláde a ktorú zasa využívajú americké tajné služby na svoje zahraničnopolitické ciele.“ – A. L. Dvorkin

Ale tam nešlo len o psychologický a morálny nátlak na ľudí, nie. V Číne boli nasledovníci Falun Gong ničení fyzicky. A dnes vidíme, že tento trend preniká aj do demokratickej Európy.

Krížová výprava?

Dvorkin sa vrátil do Ruska v roku 1997 po období emigrácie v USA, kde bol členom škandalóznej antikultovej organizácie CAN. Tá sa zaoberala takzvaným „deprogramovaním“ ľudí, a kvôli obrovskému počtu žalôb od obetí skrachovala. Kto má záujem, môže si o nej nájsť viac informácií. 

Keď sa FBI začala bližšie zaoberať antikultistami z CAN, Dvorkin, ktorý zostal občanom USA, sa vrátil do svojej rodnej vlasti. Tu vyvinul aktívnu antikultovú činnosť, začal propagovať a šíriť strach svojimi honmi na čarodejnice, pričom na každého hádzal svoje nálepky „totalitná“ alebo „deštruktívna sekta“. Jeho aktivity nakoniec viedli k prijatiu zákona, ktorý výrazne obmedzil náboženskú slobodu. Tým prestal platiť zákon od roku 1990, ktorý umožňoval slobodu výberu náboženského vyznania. Podľa novej legislatívy je nevyhnutná oficiálna registrácia všetkých nových náboženstiev. Zároveň musia preukázať, že v Rusku existujú už 15 rokov, plus množstvo ďalších nesplniteľných požiadaviek. Inými slovami, cieľom zákona bolo raz a navždy postaviť všetky malé náboženské skupiny za hranicu zákona.

Zákony obmedzujúce náboženskú slobodu

Potom Rusko prijalo ďalšie 2 zákony: v roku 2012 – o boji proti extrémistickým aktivitám a v roku 2016 – zákon Jarovoj (zákon definuje šírenie náboženskej viery alebo pozývanie na bohoslužby ako nezákonnú misionársku činnosť, ak sa uskutočňuje mimo oficiálne registrovaných miest (vrátane súkromných domov a internetu). Akákoľvek modlitba, zhromaždenie ľudí, ktorí sa chcú modliť alebo diskutovať o filozofických otázkach, ak títo ľudia nepatria k organizácii Ruskej pravoslávnej cirkvi alebo islamu, by teda mohli byť kvôli takému „zákonu“ potenciálnymi extrémistami. 

Mimochodom, pokiaľ ide o islam, budhizmus a dokonca aj jogínov, antikultisti Dvorkin a spol. už dlho vedú antipropagandu a vyjadrujú sa voči nim dosť ostro. 

„[Krišnaiti] sú nepochybne totalitná sekta s kriminálnou minulosťou, ktorú by im mohla závidieť akákoľvek mafia… obchod s drogami, so zbraňami, znásilňovanie maloletých, vraždy a ktovie čo ešte majú na konte.“A. L. Dvorkin. 

„Príkladmi totalitných siekt môžu byť scientológovia, svedkovia Jehovovi, mormoni, krišnaiti, neocharizmatici (Božie veľvyslanectvo (Embassy of God), Živá viera, Nové pokolenie atď.), anastaziáni, vissarioniti, ivanovci, Sahadža joga, Brahma Kumaris, Falun Gong.“ – A.L. Dvorkin

Svedkovia Jehovovi boli po vydaní zákona Jarovоj (2016) nemilosrdne prenasledovaní, mučení a väznení. Takáto genocída malých náboženských skupín (vrátane krišnaitov a iných) bola opakovane odsúdená medzinárodnými súdmi. Bezprávie však pokračuje nielen v Rusku. Na svete žije 6,5 miliardy veriacich, z toho asi 62 miliónov pravoslávnych. Máte predstavu, proti komu Dvorkin vystupuje? A je skutočne za pravoslávnych? S akým cieľom sa vyhlasuje nová krížová výprava?

Antikultová organizácia FECRIS a A. Dvorkin. Rozsah je ohromujúci

Nie je to však len problém Ruska. Zdá sa, že Dvorkin sa rozhodol stať svetovým patriarchom. Naratívy RPC a prenasledovanie všetkých nepravoslávnych a inak zmýšľajúcich teraz pôsobia v celej Európe. V skutočnosti bol Dorkin do roku 2021 viceprezidentom FECRIS, ktorá má približne 70 pobočiek po celom svete. Je príznačné, že antikultová organizácia FECRIS (a všetky jej vetvy) v rôznych krajinách organizuje prenasledovanie nielen náboženských menšín, ale aj združení a hnutí, ktoré s náboženstvom nemajú vôbec nič spoločné. Deje sa tak vďaka vkladaným dezinformáciám prostredníctvom médií, sociálnych sietí s pomocou mnohých skorumpovaných novinárov. A bolo by to možno v poriadku, keby to na tom všetko aj končilo. Sú však skutočnosti, ktoré nie sú pre slabé povahy. Hovoríme o fyzickej likvidácii „nežiaducich“ a takýchto faktov je veľa. Jeden z najodpornejších sa stal v Číne, s nasledovníkmi duchovného učenia Falun Gong. 

Prenasledovanie Falun Gong sa neudialo bez Dvorkinovej pomoci. Opakovane radil úradom a sám prišiel do Číny zničiť „sektárov“. Viete, koľko bolo nasledovníkov Falun Gong? 10 miliónov. A viete, čo sa s nimi stalo? Boli a sú prenasledovaní, posielaní do trestaneckých táborov a mnohým ľuďom, ešte zaživa, boli odobraté orgány. Túto krutosť a neľudskosť nedokážem ďalej opisovať. Sami si môžete nájsť obrovské množstvo dôkazov a súdnych zápisníc s výpoveďami očitých svedkov. A to všetko kvôli viere? Koľkokrát to už história videla? V skutočnosti ide o ďalšiu krížovú výpravu kvôli moci a rozprávkovým príjmom konkrétnych ľudí. Antikultové organizácie pod rúškom cirkvi a veriacich prepašovávajú pre seba výhodné zákony do legislatívy a to v rôznych krajinách. 

Načo chodiť ďaleko? Spomeňte si na rok 2022 a zákon o kultoch (sektách) prijatý vo Francúzsku. A kto ho presadil? Sonia Backesová (námestníčka ministra vnútra), do ktorej portfólia patrí antikultová organizácia Miviludes (alias FECRIS). Ostáva nám len čakať, aký terč tento zákon v Európe zasiahne. Hoci možno už teraz môžeme tento cieľ vidieť.

Z DOBROVOĽNÍKOV ROBIA „ČARODEJNICE“?

Už 10 rokov vedú dezinformačnú kampaň

Antikultové organizácie už 10 rokov vedú v tlači dezinformačnú kampaň proti Medzinárodnému spoločenskému hnutiu ALLATRA. Aby všetko vyzeralo pre bežných občanov logicky, vytvárajú množstvo fejkového materiálu s falošnými tvárami a ďalšími falošnými dôkazmi. A samozrejme dobrovoľníkov nazývajú sektármi. Hnutie ALLATRA združuje ľudí zo 180 krajín sveta a vykonáva transparentnú a absolútne legálnu činnosť. Realizáciou spoločensky významných výskumných projektov dobrovoľníci hnutia významne prispeli a prispievajú k dosiahnutiu kľúčových cieľov OSN zameraných na vytvorenie udržateľnej budúcnosti pre celé ľudstvo.

Jedným z dôvodov prenasledovania je, že vedci, ktorí vystupujú na klimatických konferenciách z platformy ALLATRA, uvádzajú závažné fakty o rastúcom počte katakliziem na celom svete a prognózujú rastúcu klimatickú krízu. V reakcii na to dostávajú od neinformovaných novinárov obvinenia z apokalyptických predpovedí. Aký je účel takejto taktiky? Určite tušíte. Urobiť všetko preto, aby klimatické predpovede vedcov nevyzerali seriózne. A vy sa tým preto vôbec nechcete zaoberať. Presne o to sa teraz snažia antikultisti. Za nimi stoja tí, ktorí platia za celé toto čierne PR. A tí zjavne nie sú na strane ľudstva. 

Odborník na národnú bezpečnosť Dr. Egon Cholakian to podrobne opísal vo svojom vyšetrovaní. Trvalo tridsať rokov, kým odhalil všetky fakty o zločineckých aktivitách antikultových organizácií a tých, ktorí za nimi stoja. Video s E. Cholakianom „Pomsta veľmajstrov. Odhalenie tajných hráčov moci“ teraz vyhľadávajú mnohí v rôznych jazykoch. Mal by si ho pozrieť každý už len preto, aby pochopil, prečo bolo pre niekoho také dôležité zaplatiť stovky miliónov dolárov, aby sa informácie od dobrovoľníkov nedostali k ďalším ušiam. Prečo sa niekto tak veľmi snaží, aby sme sa nedozvedeli pravdu? Žeby preto, že ak ju spoznáme, svet sa zmení?

Čo sa skrýva pod humanistickými heslami?

02.07.2024

4. Nacistické Nemecko V prvej časti tohto článku (nájdete na blogu) som sa venovala histórii prenasledovania ľudí od Ježišových čias po inkvizíciu. V tomto blogu nadviažem na metódy nacizmu a doplním, ako vyzerá prenasledovanie odlišného názoru v súčasnosti. V roku 1921 založila EKD (Evanjelická cirkev v Nemecku) Apologetické centrum pre svetonázory. Cieľom tejto [...]

Boj proti odlišnému názoru tlačí spoločnosť k totalite

01.07.2024

Dejiny boja proti „nepohodlným“ od Krista po súčasnosť – 1.časť Boj proti odlišnému názoru je jav, keď úrady, organizácie alebo určité skupiny potláčajú, obmedzujú alebo prenasledujú ľudí za vyjadrovanie myšlienok, presvedčení alebo názorov, ktoré sa líšia od všeobecne uznávaných alebo oficiálnych. V historickom a súčasnom kontexte má tento jav hlboké [...]

Totalitný režim nezačína z ničoho. Začína sa nevinným rozhovorom

22.06.2024

Všetko sa to začalo v sobotu večer, keď sme si sadli s rodinou k večeri.. Vídame sa zriedka, ale keď sa stretneme, horlivo (a niekedy aj hlasno) diskutujeme o tom, čo sa deje.Témy, žiaľ, nie sú nové: všetko je drahšie, niečo sa deje s klímou, vravia o potravinovej kríze, opäť je niekde vojna… a tak ďalej. A tu, v zápale diskusie, moja svokra, povie vetu, ktorá mi [...]

Peter Pellegrini

Pellegrini vymenoval troch nových členov Súdnej rady

16.07.2024 16:06

Nominantmi hlavy štátu v Súdnej rade sa stali Zuzana Čížová, Martin Puchalla a Adrián Kucek.

SR Bratislava NRSR parlament 16. schôdza mimoriadna BAX

Huliak: Andrej Danko bol pozvaný do ruskej Dumy

16.07.2024 16:02

Dodal, že ako delegácia SNS mali možnosť zúčastniť sa na rokovaní v parlamente Ruskej federácie.

Veľké Kolpašské jazero, Banský Studenec

„Masaker“ pri štiavnických jazerách: Načo je nám more, keď máme tajchy? Turisti našli perfektnú dovolenku a relax

16.07.2024 16:00

Teplota niektorých tajchov má v týchto dňoch príjemných 26 stupňov. Sú ideálnym osviežením. „Cez víkend sem ale nechoďte, je tu hlava na hlave,“ upozornil nás mladý muž v Banskom Studenci.

monkova

Taraba chystá opravu turistickej trasy v Monkovej doline, kde pri búrke zahynuli dve turistky

16.07.2024 15:50

Práce si podľa odhadov envirorezortu vyžiadajú 580 000 eur.

marlupta

Sú témy, ktoré by nemali zostať tabu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 12
Celková čítanosť: 13064x
Priemerná čítanosť článkov: 1089x

Autor blogu

Kategórie